Internetový obchod Miniceny.eu sa znaží o poskytovanie kvalitných služieb zákazníkom v každom ohľade. 

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Internetový obchod Miniceny.eu používa všetky údaje získané od zákazníkov výhradne pre vnútornú potrebu obchodu a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú hlavne externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá Internetový obchod Miniceny.eu s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. Viac informácií o ochrane osobných údajov tu

Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach Internetového obchodu Miniceny.eu sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia produktov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Obchodné značky tretích strán, logá a obchodné názvy objavujúce sa na webovej stránke sú majetkom ich príslušných vlastníkov a sú použité len pre znázornenie kompatibility.

Akákoľvek časť webových stránok obchodu Miniceny.eu nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv. 

Súbory cookies

Súbory cookies sa používajú na to, aby sa do pamäte uložili nastavenia, ktorým používateľ pri používaní tejto stránky dáva prednosť. Napríklad ak vloží tovar do košíka, obsah košíka sa uloží do súboru cookie a automaticky sa opäť zobrazí, keď si používateľ znova otvorí túto stránku. V súbore cookie sa nezhromažďujú ani neukladajú žiadne osobné údaje. 

Aktívne skriptovanie alebo JavaScript

Na zlepšenie funkcionality sa na stránke používa skriptovanie. Vďaka skriptovacím technológiám sa na stránke rýchlejšie zobrazujú informácie. Skriptovanie sa na tejto stránke nikdy nepoužíva na inštalovanie programov na počítač používateľa ani na neoprávnené zhromažďovanie informácií od používateľa.

Na to, aby určité časti tejto stránky mohli správne fungovať, musí byť na prehliadači povolené aktívne skriptovanie alebo JavaScript. Väčšina prehliadačov umožňuje povoliť alebo zakázať skriptovanie pre konkrétne stránky. Zistite si v dokumentácii k svojmu prehliadaču, ako povoliť skriptovanie pre vybrané stránky. 

Zodpovednosť

Internetový obchod Miniceny.eu upozorňuje, že informácie na jeho webových stránkach sú z časti preberané od iných strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Internetový obchod Miniceny.eu môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby opísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Internetový obchod Miniceny.eu nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Internetový obchod Miniceny.eu neposkytuje žiadne garancie a záruky, okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach obchodu Miniceny.eu, pokiaľ je to u takých výrobkov a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach Internetového obchodu Miniceny.eu nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od obchodu Miniceny.eu v písomnej podobe potom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval.